Dni mesta Košice

V utorok 3. 5. 2016 sa žiaci a učitelia II. stupňa vydali na potulky mestom, nakoľko oslavy Dňa mesta Košice majú v tomto roku poradové číslo 22. V meste vládla príjemná atmosféra a prebiehal bohatý program – predstavenie krajín Európskej únie prostredníctvom škôl pôsobiacich v našom meste. Módna prehliadka, spev, maľovanie na tvár boli pre naše deti naozaj veľkým spestrením dňa a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

Koniarová