Krajská športová súťaž – Vybíjaná dievčat špeciálnych základých škôl

Dievčatá z II. stupňa – Lucia Balogová z 9. roč., Alžbeta Balogová,  Roxana Mročová a Kristiána Lévayová z 8. roč., Mária Horváthová a Františka Baloghová zo 7. A a Simona Horváthová zo 6. A sa dňa 13.5.2015 zúčastnili krajského kola vo vybíjanej dievčat v Spišských Vlachoch. Kolektívna hra, disciplína a dravosť ich priviedla na stupienok víťazov. Umiestnili sa na krásnom mieste. Dievčatám nechýbal tímový duch, navzájom spolupracovali a hrali fair play.

Za krásny výkon žiačkam, ktoré reprezentovali našu školu, gratulujeme.

Koniarová