Dramatizácia rozprávky v ŠKD

V utorok 5. 5. 2015, sme sa v ŠKD opäť hrali s rozprávkou. Tentoraz sme si zahrali rozprávky Koza rohatá a jež. Po jej vypočutí si deti nacvičili repliky kozy a zvierat a mohlo sa hrať. Využili sme aj Orffove hudobné nástroje, takže celé divadlo bolo umocnené aj hudbou. O tom, že sa to deťom páčilo, svedčí dokumentácia.

Dzurňáková