Rozprávkové jazero – jubilejný 20. ročník

„Vyrastal som na rozprávke. Prvé modlitby som odriekal. Nerozumel som im. Prvým rozprávkam som rozumel.“ Toto je vyznanie nášho spisovateľa Milana Rúfusa. Je to inšpirácia pre učiteľov ŠZŠ v Košiciach, ktorí denne učia žiakov poznávať svet, chápať život, orientovať sa v ňom. Rozprávku si zvolili ako prostriedok a zároveň modlitbu, ktoré vedú k objavovaniu a pochopeniu takých pojmov ako je láska, dobro, zlo, priateľstvo.

Rozprávky tvoria súčasť vyučovania. Podporujú najmä sociálny rozvoj dieťaťa, sociálne zručnosti. Učenie cez dramatickú hru, cez vlastný zážitok sa stáva efektívnou cestou sebapoznávania, sebahodnotenia, sebarealizácie. Svet rozprávok prináša deťom radosť. Zmocniť sa rozprávky vlastnou aktivitou, stvárniť princa, kráľa, vlka, čiapočku, rytiera, babku, priateľa je pre dieťa zážitok.

Tvorivou prácou v oblasti dramatickej výchovy žijú špeciálne základné školy už 20 rokov. Myšlienka využiť rozprávku ako formu zážitkového vyučovania sa zrodila v našej škole v roku 1995. Počas tohto obdobia žiaci so svojimi pedagógmi zrealizovali 100 rozprávkových predstavení. Boli to tisíce zážitkov pre deti a nespočetné množstvo hodín práce pedagógov.

Na jubilejnom 20. ročníku sa opäť zúčastnilo päť špeciálnych škôl. Boli to úžasné predstavenia. Deti so SŠ Opatovská ukázali priateľstvo v predstavení „Rukavička“. SŠ Vojenská zahrala rozprávku „Rybacinka“. „Húseničkou“ sa predstavili žiaci ŠZŠ Inžinierska. „Novou rozprávkou o dvanástich mesiačikoch“ prekvapila ŠZŠ Odborárska. Naši žiaci zo ŠZŠ Rovníková odohrali zábavnú ale aj poučnú rozprávku „Tri prasiatka“. Každé predstavenie bolo jedinečné.

Jubilejný 20. ročník prišla podporiť aj starostka MČ Košice – Nad jazerom Ing. Lenka Kovačevičová. Bola veľmi dojatá a prekvapená z výkonov našich detí. Bol to pre ňu aj kultúrny zážitok. Výkony odmenila slovami uznania a za výkon pridala aj sladkú odmenu. Ďakujeme za ocenenie.

V budúcom školskom roku začneme tretiu desiatku prehliadky dramatizovaných rozprávok a druhú stovku rozprávkových príbehov. Za vydarený 20. ročník ďakujú žiaci a pedagógovia vedeniu ŠZŠ Rovníková, ktoré projekt podporuje a zároveň pomáha každoročne zvyšovať jeho úroveň. Za úspech vďačíme aj občianskemu združeniu ŠTUMP – je našou rodinou, ktorá nás podporuje nielen morálne ľudsky, osobne ale aj finančne. ŠTUMP vie, že hrať divadlo je radostné, ale aj vyčerpávajúce. Bagety boli super!

Ďakujeme

 Liptáková