Návšteva Divadla Romathan

Hudba, tanec, husličky
k tomu rezké pesničky.
Dobre sme sa zabavili,
divadlo Romathan sme navštívili.
Vystúpenie bolo krásne,
už sa tešíme na ďalšie.

Koniarová