Návšteva knižnice

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy.
Kniha je najlepší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Aj deti druhého stupňa navštívili dňa 24. 03. 2015 MK pri KS – Ural. Pani knihovníčka si pre nich pripravila rozprávku s environmentálnou tematikou a o šetrení papiera. Deti sa zapájali do rozhovoru, čítali,a le aj recitovali. V knižnici sa im páčilo, získali nové vedomosti a na záver sa poďakovali piesňami a kytičkou jarných kvetov.

Koniarová