Deň s rozprávkou

Hry, tanec, spev, improvizácie sa ozývali z tried 1. – 4.  ročníkov 20. marca 2015. „Deň s rozprávkou“ bol vyvrcholením dramatickej výchovy. Pohybom, tancom, slovom žiaci stvárňovali skutky jednotlivých rozprávkových hrdinov. Vyjadrovali ich city, vlastnosti, charaktery .Rozprávky dávajú našim deťom priestor na sebavyjadrenie, seberealizáciu. Prežívajú situácie, osvojujú si vzorce kladného správania. Deti sa hrajú na učitelia ich tým cielene pripravujú na život. Prežívali sudy Šípkovej Ruženky, Káčatka, krtka, psíčka mačičky. Tri prasiatka sa ukážu v máji na prehliadke Rozprávkové jazero. Naše hry doplnilo aj iné divadlo, ktoré bolo na oblohe. Zatmenie Slnka pozorovali všetci rozprávkoví hrdinovia.

Liptáková