Popoludnie s rozprávkou

V utorok 14. 10. 2014 sme v ŠKD mali rozprávkové popoludnie. Deti sa najprv zoznámili s čítaným textom známej ukrajinskej rozprávky Rukavička, ktorý bol doplnený o obrázkový materiál. Deťom sa rozprávka páčila, počúvali so záujmom a tak sme si repliky z rozprávky viackrát zopakovali. Kulisy, čiapky zvierat a iné pomôcky nám pomohli, aby si deti rozprávku aj zahrali. S rozprávkou sme pokračovali aj ďalej, keď deti riešili úlohy: priradiť správne k sebe pomiešané rukavičky (pre tých najmenších), na písmenko pri rukavičke rýchlo vymyslieť slovo (tie staršie deti).

O tom, že to bolo vydarené popoludnie, svedčí aj fotodokumentácia.

Dzurňáková