Návšteva ZOO, 29. 09. 2014 – 5. – 9. ročník

My sme boli v ZOO,
dobre nám tam bolo.
Veľa zvierat po kope,
v tej najväčšej ZOO v strednej Európe.

Najviac sa nám páčili –
opice a tulene,
tučniaky a medvede.

Kŕmiť bolo zakázané,
ale fotky krásne máme.
O rok sa tu vrátime,
už teraz sa tešíme.

Koniarová