Národné atletické preteky špeciálnych olympiád

Dňa 14. a 15. októbra 2014 sa družstvo dievčat zúčastnilo Národných atletických pretekov špeciálnych olympiád v Bratislave. Pretky boli kvalifikáciou na Svetovú letnú špeciálnu olympiádu v Los Angeles 2015. Dievčatá súťažili v Športovej hale Elán v týchto disciplínach – vrh guľou, skok do diaľky, beh na 200, 400 a 800 m.

Umiestnili sa nasledovne:

Františka Balogová (7.A):

  • beh 200 m – 4. miesto
  • skok do diaľky – bez umiestnenia

Simona Balogová (6.A):

  • beh 800 m – 2. miesto
  • vrh guľou – 4. miesto

Alžbeta Balogová (8. r.):

  • beh 400 m – 1. miesto
  • vrh guľou – 3. miesto

Lucia Balogová (9. r.):

  • skok do diaľky – 2. miesto
  • vrh guľou – 5. miesto

Dievčatám gratulujeme za ich vynikajúce športové výsledky a prajeme i naďalej veľa športových úspechov!

Koniarová