Práva dieťaťa

Ak chceme, aby deti poznali svoje práva, musíme ich s nimi oboznámiť. Okrem práv majú ale aj určité zodpovednosti a povinnosti, a to nielen voči svojim kamarátom a rovesníkom, ale aj voči svojim rodičom a iným dospelým.

So žiakmi I. stupňa som sa stretla v rámci činnosti prevencie, aby sme sa porozprávali na tému Práva dieťaťa. Zábavnou, hravou, ale aj poučnou formou sa dozvedeli o svojich právach, napríklad, že každé dieťa má právo na meno, dobrú stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť, na lásku, či právo chodiť do školy.

Urbanová