Dramatizácia rozprávky „Vlk a sedem kozliatok“

Rozvoj kompetencií detí sme dnes rozvíjali cez rozprávku „Vlk a sedem kozliatok“. Po vypočutí rozprávky, si deti sami rozprávku zahrali( rozvoj komunikačných schopností). Potom deti kozliatka spočítavali, odčítavali a tvorili príklady (precvičovanie sčítania a odčítania). Na záver sa kozliatka skrývali pod stôl, za stoličku, pred domček a pod.(precvičovanie pojmov). Deti to robili s radosťou a ani netušili,že tie hry sú vlastne učenie.

Takto sa v našom školskom klube hráme.

Dzurňáková