Záložka spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnica J. A. Komenského v Prahe pre základné školy vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2013 4.ročník česko – slovenského projektu pre základné školy „Záložka do knihy spája školy“ z témou Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Cieľom celého projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami, poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska ako aj podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola internátna v Prievidzi.
Záložka odjakživa patrí ku knihe a kniha je to najlepšie, čo môžeme svojmu srdcu ponúknuť. Táto myšlienka bola hnacím motorom a motiváciou realizácie celého projektu na našej škole. Deti sa tešili každému dňu, kedy záložky vyrábali a čítali rozprávkové knihy. Vyhodnotenie projektu na našej škole sa uskutočnilo 21.10.2013 o 10 hodine v jedálni školy. Žiaci si prezreli výstavku detských kníh ako aj záložky, ktoré vyhotovili žiaci jednotlivých tried a kolektívov. Na interaktívnej tabuli si pozreli multimediálnu rozprávku „Perníková chalúpka“, ktorú žiaci II. stupňa za pomoci rozprávača čítali. Neskôr sa zapojili do interaktívnych hier – maľovali obrázky a hrali pexeso. V závere učiteľky výtvarnej výchovy vyhodnotili najkrajšie záložky jednotlivcov, ale aj kolektívov. Najšikovnejšími kolektívmi sa stali žiaci z 2. a 7.ročníka. Za pekné záložky boli všetky deti odmenené sladkou odmenou. Dňa 15.11.2013 sme zavítali na priateľskú návštevu do Spojenej internátnej školy v Prievidzi s posolstvom výmeny záložiek. Spoznali sme skvelých ľudí, vymenili sme si skúsenosti, nadviazali nové kontakty. Deti sa záložkám veľmi potešili. Zapojením sa do projektu si nielen upevnili vzťah k čítaniu kníh, ale aj podporili myšlienku, že kniha je pre náš život dôležitá, ba priam nenahraditeľná. Stali sa poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.
Projekt bol pre obe strany prínosom “Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre vtákov krídla“ tak, ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia nemôžu žiť bez kníh.
Chceme poďakovať za krásnu myšlienku zrealizovania tohto projektu. Veríme, že tento projekt prispel nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi partnerskými školami, ale že samotné záložky inšpirovali žiakov k prečítaniu nejakej knihy.

Koniarová