Výchovný koncert

Dňa 12. 11. 2013 sme sa spolu so žiakmi 2. stupňa zúčastnili výchovného koncertu, organizovaného umeleckou spoločnosťou LETart production v budove Historickej radnice v Košiciach.

Vybrali sme si program Bezsvedomie, ktorý je zameraný nielen na témy intolerancie, šikanovania, či agresivity detí k svojmu okoliu, ale poukazuje aj na nenahraditeľné úlohu rodiny pri výchove človeka. Tieto témy sú v dnešnej dobe veľmi aktuálne.

Koncert bol realizovaný pútavou formou. Predstavenie v podaní profesionálnych hudobníkov bolo obohatené o zadnú projekciu, plnú motivačných obrázkov a textov piesní, ktoré súviseli s jednotlivými témami. Vynikajúce sprievodné slovo v podaní Romana Nadányiho bolo umocnené nádherným hlasom Roba Šimka.

Žiakom a pedagógom našej školy sa predstavenie veľmi páčilo a odchádzali sme z neho plní dojmov.

Urbanová