Majstrovstvá Slovenskej republiky športovcov so zdravotným znevýhodnením v atletike

27. septembra sa najstarší žiaci z našej školy zúčastnili Majstrovstiev SR v atletike, ktoré s poverením Slovenského paraolympijského výboru v Bratislave organizovali: SZŠMP, SZTPŠ, SNSŠS a spoluorganizátorom bola Spojená škola, Alejová 6 v Košiciach. Športovci sa stretli na štadióne Technickej univerzity v Košiciach. Pokračovať v čítaní

„Výlet autobusom zo Zvedavkom“ – Starám sa o seba

Formou edukačných aktivít 18. septembra si deti názorne upevňovali slušné spôsoby správania a starostlivosť o svoj zovňajšok. Po vyhodnotení aktivít sme spoločne s deťmi vymysleli, ako budeme dbať o čistotu a poriadok na školských toaletách. Zriadili sme preto dievčenskú a chlapčenskú WC POLÍCIU, ktorá bude pravidelne kontrolovať ich dodržiavanie. Pokračovať v čítaní

Návšteva v ZOO

Dňa 16.9.2013 navštívili ZOO žiaci I. stupňa našej školy. Počasie bolo ideálne, slniečko nás sprevádzalo po celý čas náučno-vzdelávacími chodníkmi. Hneď pri bráne nás vítali voľne sa prechádzajúce pávy. Deti očarili opičky, orol, sovy, tulene, malé tučniaky, ale i koníky, medvede, a po raňajkách sýte, vylihujúce levice Laura a Elza. Pokračovať v čítaní

Dopravná výchova

Pre žiakov prípravného, prvého a druhého ročníka sme na 10. septembra pripravili rôzne aktivity z dopravnej výchovy. Získali tak základné znalosti z oblasti cestnej premávky, správania sa v cestnej premávke, oboznámili sa so základnými pojmami: cesta, chodník, chodec, križovatka, dopravná značka. Pokračovať v čítaní

Milí žiaci,

vítame vás v novom školskom roku opäť v škole na Rovníkovej.

Stretneme sa dňa 2. 9. 2013 na školskom dvore ráno o 8:00 hod.

Tešíme sa na Vás!