Hry na riešenie konfliktov

V prvom týždni školského vyučovania, 4. septembra popoludní  sme sa v našom klube spolu hrali a hrali a hrali…
Keďže hra je základným prostriedkom výchovy, tak práve cez ne sme učili deti aktívne počúvať, tolerovať názory iných, odmietať prejavy násilia, a vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie. Práve pomocou hier mali deti možnosť uvedomiť si, aké dôsledky môžu mať ich činy, slová, nevhodné gestá a pod. Cieľom tejto spoločnej akcie bolo rozvíjať a vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy. Deti sa výborne zahrali a pomocou hier pochopili: ,,Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým“.

Dzurňáková