Dopravná výchova

Pre žiakov prípravného, prvého a druhého ročníka sme na 10. septembra pripravili rôzne aktivity z dopravnej výchovy. Získali tak základné znalosti z oblasti cestnej premávky, správania sa v cestnej premávke, oboznámili sa so základnými pojmami: cesta, chodník, chodec, križovatka, dopravná značka.

Zásady bezpečného správania sa v pozícii chodca by mali využívať v praktickom živote, hoci zatiaľ ešte nie celkom samostatne. Boli poučení aj o vhodnom správaní sa v prostriedkoch hromadnej dopravy.

Veľmi sa deťom páčili hry, najmä keď boli v úlohe šoférov autíčok vyrobených z kartónu. Nenáročné básničky si rýchlo zapamätali a vláčikovou pesničkou sa s úsmevom vrátili do školy. Vymaľovanými obrázkami s tematikou dopravnej výchovy sme vyzdobili aj naše triedy.

Hricová