„Výlet autobusom zo Zvedavkom“ – Starám sa o seba

Formou edukačných aktivít 18. septembra si deti názorne upevňovali slušné spôsoby správania a starostlivosť o svoj zovňajšok. Po vyhodnotení aktivít sme spoločne s deťmi vymysleli, ako budeme dbať o čistotu a poriadok na školských toaletách. Zriadili sme preto dievčenskú a chlapčenskú WC POLÍCIU, ktorá bude pravidelne kontrolovať ich dodržiavanie.

Tomičová