Poznávame iných

31. januára, v deň, ktorý uzatvára prvý polrok školského roku, a keď sa rozdávajú pol ročné výpisy, žiaci ročníkov 1 – 4 a triedy B-variantu sa vybrali na výlet do dvoch krajín EÚ, v ktorých sa nachádzajú mestá Marseille a Košice. Pomocou interaktívnej tabule navštívili Francúzsko, spoznávali krásy jeho hlavného mesta Paríža a Marseille, ktoré je pre rok 2013, podobne ako naše Košice, Európskym hlavným mestom kultúry. Druhou navštívenou krajinou bolo Slovensko, jeho hlavné mesto Bratislava a mesto Košice.

Formou rôznych zábavných súťaží medzi sebou „bojovali“ družstvá Francúzka a Slovenska. Žiaci spoznávali charakteristické znaky oboch krajín z oblasti architektúry, gastronómie, atď. Preverili si svoju zručnosť, šikovnosť ale aj odvahu. Zlatým klincom programu bola voľba Miss World. A víťazi? Všetci, ktorí sa zúčastnili.

Celkovú atmosféru podujatia podfarbovala hudba – známe pesničky spevákov z týchto krajín.

Valentová-Petkovová