Pripravujeme vo februári

Aj v prvom mesiaci druhého polroku školského roku sa naši žiaci okrem jarných prázdnin môžu tešiť na rôzne zaujímavé podujatia, ktoré pre nich pripravujeme.

Žiaci ŠKD sa môžu tešiť na Súťaživé hry na snehu, ktoré sa uskutočnia 6. februára. Budú tu môcť prostredníctvom rôznych hier ukázať svoju šikovnosť, za ktorú ich čaká sladká odmena.

8. februára sa žiakom prostredníctvom školského rozhlasu prihovorí pani riaditeľka. Vyhodnotí tu výsledky ich práce za prvý polrok školského roku. Tí najusilovnejší sa určite dočkajú pochvaly. Veríme, že tí žiaci, ktorým naopak, škola veľmi „nevonia“, si možno vstúpia do svedomia, a v druhom polroku nám ukážu, že si aj oni pochvalu zaslúžia.

Beseda na tému Zdravý životný štýl v rámci projektu „Kým nie je neskoro“ sa uskutoční 11. februára. Našich najmenší žiaci Prípravného, 1. a 2. ročníka sa na nej dozvedia, čo je to zdravý životný štýl, a prečo je dôležité riadiť sa ním.

Do detskej knižnice sa môžu tešiť naši prváci a druháci 12. februára. Opäť sa tu budú môcť stretnúť s rozprávkou, a prostredníctvom nej zavítať do čarovného sveta detskej fantázie.

V čase fašiangov pripravil ŠKD pre žiakov karneval na 12. februára.

Naši ôsmaci a deviataci 14. februára navštívia OU na Alejovej ulici, kde každoročne v rámci Dňa otvorených dverí môžu spoznať možnosti svojho ďalšieho štúdia na tejto škole. Okrem poznávania školy si aj aktívne zašportujú – zúčastnia sa na futbalom turnaji. Držíme im palce!

15. februára v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa chlapci piateho a šiesteho ročínka zúčastnia besedy “Čas premien”.

Týždeň od 18. do 22. februára bude opäť v znamení prázdnin tento krát jarných.

V poslednom týždni, 27. februára sa žiaci ŠKD vyberú na vychádzku k jazeru, kde prispejú k ochrane a starostlivosti o prírodu – budú kŕmiť kačky.

Na 28. februára je pripravená beseda „Keď raz budem veľký“, zameraná na profesionálnu orientáciu. Zúčastnia sa jej žiaci 3. a 4. ročníkov.

Všetkým našim žiakom i zamestnancom prajeme krásne jarné prázdniny.

Špaková