Hry na snehu

V rámci projektu 4 ročné obdobia: Zima – Hry na snehu, žiaci štvrtého ročníka a triedy B-variantu ukázali svoju šikovnosť a zdatnosť. V rôznych súťažných disciplínach: lyžiarska štafeta, slalomova dráha, ťahanie naložených saní po slalomovej dráhe, hod na cieľ snehovými guľami sa snažili prekonať sami seba, a dosiahnuť čo najlepší výsledok. Cieľom zimných aktivít bolo nielen pripomenúť si a naučiť sa niečo o ďalšom z ročných období – o zime, ale i zasúťažiť si, precvičiť svoje pohybové zdatnosti, vedieť pomôcť slabšiemu. Všetci boli napokon za snahu a šikovnosť odmenení sladkosťami, ktorými si mohli dobiť energiu do ďalších súťaží.

Bubelínyová