Prevencia drogových závislostí – beseda v ŠKD

Medzi periodicky opakujúce sa témy v ŠKD patrí aj Prevencia drogových závislostí. Formou zážitkových metód sme dnes poukázali na dôležitosť ochrany svojho zdravia pred možnými nebezpečenstvami. Pre lepšie priblíženie preberanej problematiky sme využili rôzne názorné pomôcky, medzi inými i kostru človeka a maketu vnútorných orgánov tela. Modelové situácie vhodného a nevhodného správania si zahrali sami žiaci, čo účinne prispelo k lepšiemu pochopeniu preberanej témy, na konci ktorej žiaci vedeli bezpečne a bez problémov rozlíšiť čo je dobré a čo zlé, a aj to, ako sa majú zachovať v konkrétnej situácii.

Nagyová Ľ.