Pripravujeme v januári

Zatiaľ, čo v poslednom mesiaci kalendárneho roku obyčajne bilancujeme predchádzajúcich 12 mesiacov, v prvom mesiaci – januári hodnotíme usilovnosť a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za uplynulých päť mesiacov. Január ale nebude iba v znamení skúšania a klasifikácie, ale žiaci sa môžu tešiť aj na množstvo zaujímavých podujatí.

Nový kalendárny rok začneme rozhlasovým novoročným vysielaním 11. januára.

Pokračovať bude aj projekt 4 ročné obdobia svojou ďalšou časťou: Zima – hry na snehu, a to 14. januára.

Do sveta rozprávok sa vyberú žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí 15. januára navštívia knižnicu.

V ŠKD je na 15. januára pripravená beseda Prevencia drogových závislostí.

Rodičov našich žiakov čakáme v škole 16. januára, kedy sa uskutoční rodičovské združenie.

17. januára bude riaditeľské voľno. V priestoroch školy pripravujeme pracovnú poradu školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ – Košice mesto a okolie.

Svoje poznatky a šikovnosť predvedú deti navštevujúce ŠKD, a to 22. januára v zábavno-vedomostnom kvíze “Kto vie, odpovie”.

Výchovno-vzdelávacie výsledky polročnej práce žiakov vyhodnotíme 24. januára na Pedagogickej rade.

O šikanovaní, jeho príznakoch i prevencii sa prostredníctvom modelových situácií dozvedia žiaci na besede v ŠKD 28. januára.

30. januára v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa piataci zúčastnia aktivít “Čas premien”.

Naši futbalisti sa 30. januára zúčastnia Novoročného futbalového turnaja o pohár riaditeľky ŠZŠ Inžinierska – držíme palce!

31. januára, v deň, keď končí prvý polrok školského roka 2012/2013 je pre žiakov pripravené zábavné dopoludnie. Ročníky 1 – 4 a trieda B-variantu sa prostredníctvom hier a súťaží vyberú na Slovensko a do Francúzka, kde navštívia Európske hlavné mesta kultúry 2013 – Košice a Marseille. Ročníky 5 – 9 si pomerajú svoje sily vo vedomostnom kvíze Trieda proti triede.

V januári začne v ročníkoch 5 – 9 projektové vyučovanie: Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, ktoré bude trvať až do decembra 2013.

Aj naďalej pokračujeme v súťaži “Naj nástenka“. Po ukončení školského kola boli najkrajšie nástenky umiestené na stránke www.talentagent.sk, kde môže za ne každý, komu sa páčia hlasovať.