Mikuláš

Tohto roku nás prvý sneh potešil dvojnásobne. Začala sa „naozajstná“ zima, a zároveň zavítal ku nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelikom a čertom. Keďže vedel, že sú žiaci netrpezliví, prišiel v predstihu, už 5. decembra. Jednotlivé triedy mali pripravené rôzne pesničky, básničky i tančeky, ktorými pozdravili tak dlho očakávanú návštevu. Mikuláš všetkých žiakov odmenil sladkými balíčkami, zatiaľ čo čert niektorých postrašil, a anjelik naopak, pochválil.

Ďakujeme za návštevu, a o rok za opäť tešíme.

Špaková