Čakanie na Mikuláša

Tento rok nás Mikuláš prekvapil – oznámil, že príde o deň skôr, už 5. decembra. Aby sa nám lepšie čakalo, stretli sme sa my, žiaci 1. stupňa, v našej vyzdobenej jedálni pri stromčeku. Rozdelili sme sa na anjelov a čertov. Merali sme si sily v zábavných predvianočných a zimných disciplínach, napr.: kto nazbiera viac „snehu“, kto skôr pozametá „izbu“, kto skôr postaví „snehuliaka“ (rozstrihnutý obrázok), kto trafí snehuliaka (model) „guľou“, kto sa lepšie šmýka (na handrách), kto lepšie ťahá kamaráta na sánkach (igelitové vrecia), kto skôr potriedi alebo pospája kocky z Lega a tak podobne.

Bolo to nesmierne napínavé, lebo išlo o veľa – čo bod to cukrík!

A tak nám čakanie na Mikuláša ubehlo raz-dva. Bolo nám spolu dobre a veselo.

Lešková