Rozhodnutie štrajkového výboru OZ PŠaV na Slovensku

Dnes o 9:20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol takto:

Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6:00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012 o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

Bratislava 28. 11. 2012

Zdroj: http://www.ozpsav.sk