Pripravujeme v decembri

Aj v decembri, najkrajšom školskom mesiaci sa žiaci môžu tešiť na rôzne zaujímavé aktivity.

Prvý zimný, a zároveň vianočný mesiac zahájime 3. decembra, výstavkou žiackych prác pod názvom „Čaro Vianoc„. Táto výstavka má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Každý rok tak celý december predvianočnou atmosférou dýchajú chodby školy vyzdobené výrobkami i výkresmi žiakov s vianočnou tematikou.

K sviatkom zimy patrí aj Mikuláš, ktorého príchod nedočkavo očakávame 5. decembra. Ako je dobrým zvykom, určite ho bude sprevádzať anjelik s čertom, a nezabudne ani na darčeky pre poslušné deti.

V ten istý deň, t. j. 5. decembra sa zapojíme do súťaže „Naj nástenka„. Po ukončení školského kola budú najkrajšie nástenky umiestnené na stránke www.talentagent.sk, kde bude môcť za ne každý, komu sa páčia hlasovať.

Návštevy bábkových divadiel sa u našich žiakov tešia veľkej obľube. Najbližšia ich čaká 6. decembra, a bude to predstavenie „Zažmuročko“.

Do detskej knižnice žiaci zavítajú dvakrát, a to 7. decembra Prípravný ročník, 1. a 2. ročník, a 17. decembra žiaci, ktorí navštevujú ŠKD.

Na 11. decembra pripravila pani učiteľka Strelková pre našich najmenších žiakov besedu s názvom „Keď ja budem otec-mama„.

Svoju šikovnosť v športe, konkrétne v stolnom tenise ukážu väčší žiaci, ktorí sa 12. decembra zúčastnia na Vianočnom stolnotenisovom turnaji na Spojenej škole Vojenská 13 v Košiciach – držíme im palce.

Rozhlasové vysielanie „Vianoce a deti“ znamená už tradične rozlúčku so starým rokom, prípravu na Vianoce, najkrajšie a najobľúbenejšie sviatky. Žiaci nás svojim programom potešia 19. decembra.

Skutočnou vianočnou atmosférou budú dýchať podujatia pripravované na posledné dni pred prázdninami. 17. decembra pripravili žiaci ročníkov 1. – 4. a B-variantu program Vianočné koledy. Na 18. decembra budú mať deti navštevujúce ŠKD Posedenie pri stromčeku. A o deň neskôr, 21. decembra sa žiaci ročníkov 5. – 9. zabavia pri Vianočnom zábavno-súťažnom dopoludní.

Všetkým našim žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ako aj návštevníkom našej webovej stránky prajeme krásne a pokojné sviatky, a veľa zdravia, sily i optimizmu do ďalších dní.

Špaková