Štrajk

Členská schôdza našej základnej organizácie odborového zväzu školstva pri ŠZŠ Rovníková 11 v Košiciach za účasti aj nečlenov odborov dňa 15. novembra 2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk, ktorý sa začne dňa 26. novembra 2012 o 6:00 hodine. Do štrajku sa z 29 zamestnancov školy zapojilo 26, z toho členov odborov je 18.

Štrajkom chceme dosiahnuť ako prvé zvýšenie platových taríf všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 10 % a zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 10 %, všetkým od 1. januára 2013.

V pondelok 26. novembra 2012 sa  v Košiciach uskutoční protestné zhromaždenie pracovníkov školstva na Hlavnej ulici pred vedeckou knižnicou. Takmer všetci účastníci štrajku sa zhromaždenia zúčastnia.

Stretneme sa v pondelok o 10:00 hodine pri stánku tabaku na Hlavnej ulici.

Fujdalová