Červená čiapočka – dramatizácia rozprávky

Dramatizácia rozprávky patrí k veľmi obľúbeným činnostiam v ŠKD. Robíme ju pravidelne, pretože hravou formou sa u detí rozvíja rečová  výchova. Tohto roku sme si zahrali známu rozprávku: Červená čiapočka. Deti strávili v ŠKD zaujímavé,rozprávkové popoludnie.

Dzurňáková