Didaktická vychádzka

Dňa 14.10.2022 sa uskutočnila jesenná didaktická vychádzka. Žiaci spoločne prešli od areálu školy až k neďalekému jazeru, kde sa venovali pohybovým aktivitám a aktivitám zameraným na zmeny v prírode na jeseň.

Perlíková