Jesenné účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie v lone prírody na sídlisku Nad jazerom sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2022. Bolo zamerané na podanie prvej pomoci, environmentálnu výchovu – školu v „oute“ a športové aktivity.

Koniarová