Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice, s účinnosťou od 8. marca 2021 je prerušené prezenčné vyučovanie.

Žiaci 1. stupňa a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do odvolania.

Pripravené učebné texty, pracovné zošity a pracovné listy je možné vyzdvihnúť v škole počas pracovných dní od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy