Vianočný stolnotenisový turnaj

16. decembra 2016 naši žiaci – Simona Horváthová (8.A), Františka Balogová, Dávid Horváth a Juraj Mižigár (všetci z 9. ročníka) zvíťazili v stolnotenisovom turnaji, ktorý usporiadala Spojená škola Vojenská 13 v Košiciach pre žiakov zo špeciálnych základných škôl. V súťaži družstiev vybojovali 1. miesto. Vo finále jednotlivcov sa stretli Juraj Mižigár a Dávid Pohlodko. Víťazstvo si nakoniec odniesol Juraj Mižigár, Dávid Pohlodko obsadil 2. miesto. Veľmi pekne reprezentovala školu aj Simona Horváthová, v súťaži dievčat bola tretia. Všetci naši žiaci dokázali, že stolný tenis hrajú s radosťou.
Za výborné výsledky im ďakujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

Forgáčová

Pokračovať v čítaní

Čaro Vianoc

15. decembra sa v škole uskutočnila vianočná besiedka. S programom vystúpili žiaci 1. a 2. stupňa. Zaspievali koledy, vianočné piesne. Zarecitovali básničky a vinše. Prváci zatancovali tanček. Vystupujúcim zatlieskali prítomní rodičia. V prestávkach medzi programom sa deti hrali zábavno-súťažné hry. Po vystúpení mali hostia možnosť navštíviť „KOŠTOVŇU“ na Rovníkovej a ochutnať sladké dobroty a rôzne pomazánky, ktoré im s vyučujúcimi pripravili deti. Prezrieť si tiež mohli burzu so šatstvom, odkiaľ si odniesli domov všeličo užitočné.
Podujatie prispelo k navodeniu vianočnej atmosféry v našej škole.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Posedenie pri stromčeku v ŠKD

V pondelok popoludní sme si vianočnú atmosféru priblížili aj v našom školskom klube. Porozprávali sme si o tradíciách a zvykoch slovenských Vianoc a aj o svojich želaniach. Deti vystúpili s vianočným programom a spoločne sme si zaspievali pieseň Pásli ovce valasi. Počúvali sme krásne vianočné koledy, pochutnávali si na vianočných koláčikoch a rozprávali o Vianociach.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní