Čaro Vianoc

15. decembra sa v škole uskutočnila vianočná besiedka. S programom vystúpili žiaci 1. a 2. stupňa. Zaspievali koledy, vianočné piesne. Zarecitovali básničky a vinše. Prváci zatancovali tanček. Vystupujúcim zatlieskali prítomní rodičia. V prestávkach medzi programom sa deti hrali zábavno-súťažné hry. Po vystúpení mali hostia možnosť navštíviť „KOŠTOVŇU“ na Rovníkovej a ochutnať sladké dobroty a rôzne pomazánky, ktoré im s vyučujúcimi pripravili deti. Prezrieť si tiež mohli burzu so šatstvom, odkiaľ si odniesli domov všeličo užitočné.
Podujatie prispelo k navodeniu vianočnej atmosféry v našej škole.

Fujdalová