Matematická olympiáda

Aj tento rok si mohli žiaci špeciálnych základných škôl zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika.
25. novembra sa vybraní žiaci, najlepší matematici z II. stupňa, zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Organizátorom bola Spojená škola, Vojenská 13 v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci:

  • 5. ročník – Dominik Horváth
  • 6. ročník – Daniel Balog
  • 7. ročník – Vanesa Pokutová
  • 8. ročník – Koloman Géza
  • 9. ročník – Dávid Pohlodko.

V kategórii jednotlivcov boli najúspešnejší Daniel Balog a Vaneska Pokutová, obaja obsadili 3. Miesto. Škola sa v celkovom hodnotení umiestnila na 4. Mieste.
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Urbanová, Tomičová

Pokračovať v čítaní

Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov v ŠKD

V našom klube sa pravidelne hráme. Dnes sme sa však hrali trochu inak. Najprv sme si prečítali príbeh chlapca a jeho otca, ktorý mu ukázal, ako si svojou zlosťou sám ubližuje. Neskôr sme si názorne na rôznych životných situáciách ukázali, ako jednoducho sa dajú rôzne konflikty riešiť. Na záver sme poskladali obrovské puzzle – srdiečko a darovali si smajlíkov na znak priateľstva.

Nagyová Ľ.

Pokračovať v čítaní

Národný stolnotenisový turnaj

V dňoch 19. a 20. októbra 2016 sa družstvo chlapcov našej školy v zložení: Rinaldo Balog, Dávid Pohlodko a Juraj Mižigár (všetci z 9. ročníka) zúčastnilo Národného stolnotenisového turnaja, ktorý organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád v Bratislave. Chlapci súťažili v dvojhrách mužov, vo vekovej kategórii B, strednej výkonnostnej úrovne. Po náročných bojoch sa Rinaldo Balog umiestnil na peknom 3. mieste, Juraj Mižigár obsadil 5. miesto a Dávid Pohlodko 6. miesto.
Účasť na turnaji, kde malo zastúpenie celé Slovensko, bola (aj vďaka podpore OZ ŠTUMP) pre chlapcov príjemným zážitkom. Mali možnosť spoznať a nadviazať kontakty so žiakmi z iných regiónov Slovenska a zmerať si s nimi sily.

Helemik

Pokračovať v čítaní

Dramatizácia rozprávky v ŠKD

Nový týždeň sme v našom klube začali s rozprávkou. Bola to rozprávka O medovníkovom domčeku. Dnes sme pri dramatizácii využili prstové maňušky. Deti si rozvíjali slovnú zásobu, učili sa priestorovej orientácii a správnej manipulácii s bábkou. Popoludnie s rozprávkou bolo zase zaujímavé!

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Hudobné dopoludnie v knižnici na Družicovej ulici

14. 11. 2016 nás čakalo v knižnici pútavé priblíženie hudobných hádaniek, doplňovačiek v pesničkách. Boli to piesne o zvieratkách, deťom blízke. Na záver pán „pesničkár“ prečítal rómsku rozprávku, spojenú s hudobným doprovodom na gitare. Záver patril rómskym ľudovým ale aj umelým piesňam. K piesni vhodne pridal Daniel Balog z 3. ročníka rezký tanec a už to bolo úplne dokonalé.

Bubelínyová

Šarkaniáda

Na tento deň sme sa v ŠKD pripravovali už nejaký čas. Vystrihovanie a lepenie papiera na špajdle nám šlo ako do ruky. Krásne šarkany celý víkend čakali na vhodné počasie, ktoré bohužiaľ neprišlo, no nás to aj tak neodradilo a namiesto púšťania šarkanov sme si s nimi zasúťažili. Chvostíky šarkanov zaviali vo vetre pri našich pretekoch a naháňačkách. Najlepšou šarkanistkou sa stala Nikolka z II. oddelenia.

Jano

Pokračovať v čítaní