Atletický štvorboj

26.10.2016 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže ,,Atletický štvorboj“, ktorú každý rok organizuje ŠZŠ Inžinierska pre žiakov špeciálnych základných škôl v Košiciach. Svoje sily si zmerali v štyroch disciplínach: skoku do diaľky z miesta, šplhu na tyči, štafetovom behu a v kráľovskej disciplíne tejto súťaže – v skoku do výšky. Za každú školu súťažili 3 chlapci a 3 dievčatá. Každý športovec súťažil sám ako jednotlivec v každej disciplíne okrem štafetového behu, kde bežalo celé družstvo chlapcov (dievčat). Nakoniec sa body všetkých športovcov danej školy sčítali. Našu školu v súťaži reprezentovali: Juraj Mižigár (9. roč.), Dávid Pohlodko (9. roč.), Rinaldo Balog (9. roč.), Simonka Horváthová (8.A), Janka Mročová (8.B), Dominika Horváthová (7.B). V celkovom hodnotení obsadili 3. miesto. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Urbanová, Kľujko