Zelenina, ovocie – zábavno-vedomostný kvíz v ŠKD

Dnes sme si v školskom klube detí zopakovali, čo sme sa naučili počas týždňa venovanému zdravému stravovaniu. V školskej jedálni sme si zapli počítač, pripojili interaktívnu tabuľu a súťaž vo vedomostiach o zdravom stravovaní mohla začať. V programe Alf na nás čakali rôzne doplňovačky, priraďovačky, dvojice, puzzle a aj pexeso. Žiaci svojou skoro 100% úspešnosťou v teste dokázali, že o zdravom stravovaní vedia skoro všetko. Deťom sa popoludnie na interaktívnej tabuli páčilo a tešíme sa na ďalšie podobné kvízy.

Jano