Deň 112 očami detí

Pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“ vyhlásil Okresný úrad Košice už III. ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“. Cieľom súťaže bola propagácia tiesňovej linky 112 pre žiakov ZŠ a ŠZŠ a zabránenie jej zneužívania deťmi.

Do súťaže sme zaslali 3 práce a jedna z nich – práca Jolanky Horváthovej z B-variantu získala čestné uznanie. Odmenou bola vecná cena a diplom, ale deti najviac potešila možnosť nazrieť priamo do priestorov operačného strediska záchrannej služby. Dávid Horváth zo 4. ročníka recitáciou básne „Pištoľník Pišta“ spestril odovzdávanie cien a vyslúžil si obrovský potlesk.

Valentová-Petkovová