Rozprávkové jazero

V Kultúrnom stredisku Jazero sa 21. mája uskutočnila prehliadka „Rozprávkové Jazero“. Naša škola privítala žiakov špeciálnych základných škôl mesta Košice a Vranov nad Topľou. Na divadelných doskách sme predstavili rok školskej práce žiakov a ich učiteľov v oblasti dramatického umenia. SŠI Vranov nad Topľou predstavila klasickú rozprávku Popoluška. SŠ Opatovská cesta v Košiciach uviedla hru Čert a Káča. ŠZŠ Inžinierska zahrala rozprávku Koza odratá. SŠ Vojenská nám ukázala rodinu Ježkovcov. Žiaci našej školy rozprávky zmodernizovali. Dedko ťahal repu a „repoval“. Repovala aj babka, vnučka, psíček, mačička, myš. Princezná Palacinka sa učila variť zdravú stravu. Zážitky umocňovala počítačová technika, ktorá sa stala súčasťou života školy. Pomohla našim hercom dotvoriť divadelné prostredie obrazom i hudbou. Naši „herci“ sa vzájomne podporovali, fandili si. Oceňovali výkony kamarátov potleskom. Emócie, zážitok, radosť z úspechu. V divadelnej sále vládla komunikácia, hudba, rytmus, pohyb. Deti preukázali schopnosť zmocniť sa svojich rolí. Prisľúbili, že jubilejný 20. ročník privítame skvelými výkonmi v nových rozprávkach. Tešíme sa na máj 2015.

Liptáková