Počítač – môj kamarát

19. februára 2014 zorganizovala naša škola 3. ročník súťaže „Počítač – môj kamarát“.
Jej cieľom bolo overiť u žiakov so zdravotným znevýhodnením osvojené kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií, získané vo vyučovacom predmete informatická výchova.

Do súťaže sa zapojili dievčatá a chlapci v sprievode pedagógov, spolu zo 6 škôl:

  • Spojenej školy na Vojenskej 13 v Košiciach
  • Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach
  • Spojenej školy na Hlavnej v Moldave nad Bodvou
  • Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej 24 v Košiciach
  • Špeciálnej základnej školy na Odborárskej 2 v Košiciach
  • Špeciálnej základnej školy na Rovníkovej 11 v Košiciach.

Aj tento rok na súťažiacich čakali úlohy v 4 oblastiach –  pri práci v OpenOffice prepisovali krátky text, pri práci s internetom ukázali svoje zručnosti pri vyhľadávaní informácií, krátky test v programe ALF overil ich vedomosti z oblasti športu a v pohybovej hre na X-boxe 360 bolo na programe  krasokorčuľovanie. Všetky úlohy boli  tematicky zamerané na Zimné olympijské hry´2014.

A ako „počítačové“ zápolenie dopadlo? Spomedzi 12 súťažiacich boli najúspešnejší:

1. miesto – Jakub Vatrál zo SŠ Vojenská 13 v Košiciach
2. miesto – Patrícia Funtyová zo SŠ v Moldave nad Bodvou
3. miesto –  Esmeralda Balogová zo SŠ Vojenská 13 v Košiciach.

Chlapcom z našej školy, Martinovi Horváthovi a Máriovi Horváthovi (obaja sú žiakmi 8.A triedy) unikli medailové miesta o chlp, obsadili tesné štvrté a piate miesto. V kategórii družstiev zvíťazila SŠ Vojenská 13 v Košiciach, na 2. mieste skončila SŠ z Moldavy nad Bodvou a domáci zo ŠZŠ Rovníková v Košiciach obsadili 3. miesto. V skutočnosti však zvíťazil každý účastník. Podujatie splnilo aj ďalší cieľ – decká si opäť raz uvedomili, že v každej súťaži ide nielen o schopnosti, ale aj o trošku šťastia a najmä o zábavu. Rovnako si pripomenuli, že počítač je pre človeka dobrým sluhom, ale zlým pánom a že žiadna počítačová hra nenahradí naozajstné športovanie či pobyt na čerstvom vzduchu.

Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Valenčáková