Počítač – môj kamarát 2013

… tvrdia všetci, ktorí sa zapojili do počítačovej súťaže určenej žiakom 5. – 9. ročníka špeciálnych základných škôl. 24. apríla ju po druhýkrát organizovala vo svojich priestoroch ŠZŠ Rovníková 11 v Košiciach. Cieľom súťaže bolo overiť digitálne zručnosti dievčat a chlapcov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vychádzajúc z učebných osnov predmetu informatická výchova. Témou tohto ročníka boli: „Svätí Cyril a Metod“ – práve v tomto roku si pripomíname 1150.  výročie ich príchodu na Veľkú Moravu. „Bojovalo sa“ v kategórii jednotlivcov a v kategórii družstiev v 4 kolách. Jednotlivé úlohy v nich boli zamerané na prácu s textom, s internetovým prehliadačom, pri práci s programom ALF ukázali žiaci svoje vedomosti o vierozvestcoch, bratoch zo Solúna. Pedagógovia dbajú na to, aby deti netrávili pri počítačoch príliš dlhý čas a veľký dôraz kladú na pohybovú výchovu, preto si v ďalšom kole decká zahrali virtuálny bowling. Riadne sa pri tom zapotili a v celkovom bodovaní šlo doslova „o prsia“.

Do súťaže sa zapojili 4 košické špeciálne základné školy. Prvenstvo v kategórii družstiev obhájili z minulého roka a víťaznú trofej si odniesli žiaci zo ŠZŠ Odborárska, o jediný bod zaostali a druhé miesto získali domáci zo ŠZŠ Rovníková, na treťom mieste skončili žiaci zo ŠZŠ Inžinierska a na štvrtom mieste zo SŠ Vojenská. V kategórii jednotlivcov zvíťazil Norbert Géza z Rovníkovej, 2. miesto obsadila Lucia Pondiová a 3. miesto Angelika Sinuová, obe z Odborárskej.

Víťazi si vybojovali pekné vecné ceny, ktoré zabezpečilo občianske združenie ŠTUMP. Všetci účastníci si zasúťažili, preverili svoje vedomosti a zručnosti pri práci s počítačom, ale hlavne sa dobre zabavili. Organizátori sa tešia už teraz na ďalší ročník.

Valenčáková