Deň 112 očami detí

Dňa 24. apríla sa v priestoroch CVČ Domino, konala slávnostná vernisáž ocenených prác výtvarnej súťaže. Jej ústrednou témou bolo: ,,Deň 112 očami detí“. Medzi ocenenými žiakmi z pätnástich škôl, získal ČESTNÉ UZNANIE aj náš žiak Lukáš Makula z B-variantu.
Srdečne blahoželáme.

Dzurňáková