Naj nástenka

V mesiacoch december a január sme sa zapojili do súťaže o najkrajšiu nástenku so zimnou tematikou na stránke www.talentagent.sk s názvom Naj nástenka. 5. decembra sa uskutočnilo školské kolo, z ktorého ako víťazné vyšli nástenky 3.A triedy „Zasnežená zima“, 2.A triedy „Betlehem“, 8.A triedy „V zajatí darčekov“ a 4.B triedy „Zima očami 4.B“. Do internetovej súťaže, ktorá bola ukončená 31. januára, sme ale napokon vybrali až deväť násteniek z pätnástich, ktoré sme v rámci školského kola hodnotili. Nástenky 3.A triedy „Zasnežená zima“, 5.B triedy „Máme radi Mikuláša“ a 7.B triedy „Veselé Vianoce“ obsadili prvé tri miesta v celkovom hodnotení. Medzi prvými desiatimi sa umiestnila aj nástenka Prípravného ročníka „Snehuliaci v akcii“.

Špaková