Veselý chodník

V piatok 5. mája sa žiaci 1. a 2. stupňa vybrali do mesta. V rámci dní mesta Košice sa na Hlavnej ulici konal celý rad podujatí. Pri Dolnej bráne vystupovali študenti z košických gymnázií. Ich program, ktorý sa našim deťom veľmi páčil nám pripomenul Deň Európy. Od 10. hodiny začali žiaci našej školy spolu s desiatkami ďalších detí kresliť farebnými kriedami na chodník pri fontáne. Pomaľovali ho slniečkami, domčekmi, kvetinkami, zvieratkami a rôznymi postavičkami. Za umelecké dielo na chodníku sme získali ako kolektív diplom od primátora mesta Košíc. Žiaci si potom prezreli remeselné trhy a mnohí sa dali pomaľovať na tvári. Táto časť akcie sa im veľmi páčila.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

My a básničky

21. marec je svetovým dňom poézie, a preto sa všetci naši recitátori streli na školskej súťaži v prednese poézie a prózy „Básničkovo“. Súťažilo sa v troch vekových kategóriach. Do mestského kola Hviezdoslavovho Kubína postupilo osem najlepšie pripravených recitátorov. Mestské kolo organizovala ŠZŠ Inžinierska. Konkurencia bola veľká, a tak sme sa tohto roku „nestali slávni“. Získali sme jedno tretie miesto v kategórii próza – Dominik Horváth z 5. ročníka predniesol vtipný príbeh od Daniela Heviera. No, s takým výsledkom nemôžeme byť spokojní, na budúci rok musíme pridať aj vo výbere aj v nácviku!!!

nespokojná Lešková

Pokračovať v čítaní

Morena

Všetci sme sa veľmi tešili na Veľkú noc. V utorok 11. apríla pršalo. Keď na chvíľu vykuklo slniečko, vyšli sme pred školu s morenami. Každá trieda si tu svoju zaniesla k Hornádu, do ktorého ich postupne pohádzali. Jedna okamžite odplávala až do mora, ostatným to trvalo trochu dlhšie. Zlú zimu sa nám tak podarilo utopiť. Dôkazom toho bol nasledujúci slnečný deň. Po rozlúčke so zimou sme sa na školskom dvore zahrali veselé veľkonočné hry. Šibali sme dievčatá, nosili v pohári vodu, kŕmili kuriatka a zajace. Na záver deti hľadali v tráve veľkonočné vajíčka Zvíťazila xxx, ktorá ich našla dvadsaťjeden. A teraz už hurá na prázdiny.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Posedenie pri stromčeku v ŠKD

V pondelok popoludní sme si vianočnú atmosféru priblížili aj v našom školskom klube. Porozprávali sme si o tradíciách a zvykoch slovenských Vianoc a aj o svojich želaniach. Deti vystúpili s vianočným programom a spoločne sme si zaspievali pieseň Pásli ovce valasi. Počúvali sme krásne vianočné koledy, pochutnávali si na vianočných koláčikoch a rozprávali o Vianociach.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Muzikál ABBA

30. mája 2016 žiaci našej školy navštívili budovu Historickej radnice, kde detské kočovné divadlo DRaK vystúpilo s veľkovýpravným muzikálovým predstavením „ABBA“. Napriek tomu, že skupinu ABBA si pamätajú skôr učitelia ako žiaci, ohlas u našich detí bol veľmi pozitívny. Odchádzali sme s melódiami známych piesní na perách.

Strelková

Pokračovať v čítaní

Gaňova Tarnava

18. mája 2016 sa naša tohtoročná najúspešnejšia recitátorka Saška Oračková zúčastnila celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Recitovala báseň „Rozprávka o repe“ a svojím milým vystúpením očarila publikum. Umiestnila sa na druhom mieste a my všetci sa tešíme z jej úspechu!

Lešková

Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero

V tomto školskom roku sa často ozývali našou školou povzbudzujúce výkriky: „My to dáme, my to dokážeme.“ Kto to hovoril? Bola to nezvyčajná zostava 18 žiakov. Spojili sa štvrtáci, tretiaci, nepočujúci, prváci a pripravkári. O čo šlo? Bola to skvelá príprav na naše „Rozprávkové jazero“. Žiaci sa menila na hercov. Učieteľky na režisérky, scenáristky, krajčírky, rekvizitátorky. Cvičili, trénovali, potili sa. Oplatilo sa! Vytvorili krásnu rozprávku: „Strapúšik a jeho kamaráti“. 6. mája 2016 zaviedli divákov v Kultúrnom stredisku Jazero do krásnej prírody. Poletovali tam motýle, lienky. Tvrdo pracoval krtko Rýľček. Kamarátky veveričky podporili zatúlané vajíčko. Noční duchova ho trocha naľakali. Všetci tancovali, lietali, pracovali, spievali, tešili sa, pomáhali a chránilo slabšieho. Privítali do života malého „Strapúšika“., vtáčika, ktorý sa vykľul z vajíčka. Ukázal poriadnu dávku empatie, kamarátstva. Výsledky práce sa v plnej paráde ukázali na prehliadke dramatizovaných rozprávok Rozprávkové jazero. Tento ročník bol pre našu školu zvlášť významný. Zorganizovali sme už 21. ročník, ktorý sa stal súčasťou osláv Dňa mesta Košice. Ďakujeme našej pani riaditeľke Valenčákovej, pani starostke našej mestskej časti Ing. Lenke Kovačevičovej. Povzbudzujú nás. Sú našimi fanúšičkami. Morálnu a finančnú podporu sme dostali od OZ ŠTUMP. Vďaka za ceny. OZ ŠTUMP vedelo, že budeme smädní a hladní. Vďaka!
Podobné zážitky z práce majú aj žiaci ďalších škôl: SŠ na Opatovskej ceste v Košiciach, SŠ na Vojenskej ulici v Košiciach, ŠZŠ na Odborárskej ulici v Košiciach a ŠZŠ na Inžinierskej ulici v Košiciach. Všetci sa dobre pripravili a predviedli. V siedmych predstaveniach účinkovalo 80 žiakov, čo bol dvojnásobok oproti predošlým rokom. Za predošlých 20 rokov sme odohrali 100 rozprávok. 6. mája 2016 pribudlo ďalších sedem. Ukázali sme, že sme skvelí obyvatelia nášho mesta.

Liptáková Pokračovať v čítaní

Dni mesta Košice

V utorok 3. 5. 2016 sa žiaci a učitelia II. stupňa vydali na potulky mestom, nakoľko oslavy Dňa mesta Košice majú v tomto roku poradové číslo 22. V meste vládla príjemná atmosféra a prebiehal bohatý program – predstavenie krajín Európskej únie prostredníctvom škôl pôsobiacich v našom meste. Módna prehliadka, spev, maľovanie na tvár boli pre naše deti naozaj veľkým spestrením dňa a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

Koniarová Pokračovať v čítaní

Krajská súťaž v ľudovom speve – Spievanky

28. apríla 2016 traja žiaci reprezentovali našu školu v krajskej súťaži v ľudovom speve žiakov špeciálnych základných škôl. V silnej konkurencii 14 škôl obstáli naši na výbornú.
1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Domov sme sa vrátili šťastní s krásnymi vecnými odmenami.

Bubelínyová Pokračovať v čítaní