Gaňova Tarnava

8. júna sa traja žiaci našej školy zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy v Spišskej Novej Vsi.
Richard Balog prednášal báseň „Bola raz jedna trieda“ od Kristy Bendovej.
Veronika Ruščinová sa predviedla prózou „Hrdinka“ od Gabriely Futovej a Romana Brata.
Roman Ruda zaujal prózou „Veľryba“ od Zoroslava Jesenského.
Srdečne gratulujeme, aj keď naši žiaci nezískali žiadne umiestnenie.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní

Recitácia – máme za sebou opäť úspešný rok!

Prepuklo to na Svetový deň poézie dňa 21. marca 2018, kedy sa konalo u nás BÁSNIČKOVO – školské kolo v prednese poézie a prózy. Prihlásilo sa 20 žiakov (17 poézia, 3 próza). Postup do mestského kola si vybojovali deviati žiaci: prváci Riško Balog a Kristián Csocso, štvrtáci Nika Ruščinová, Daniel Balog a Roman Ruda, ctižiadostiví šiestaci Saška Oračková a Dominik Horváth, siedmačka Dominika Oračková a Dáška Mižigárová z 9. ročníka.
Mestské kolo Hviezdoslavovho Kubína tradične organizovala ŠZŠ Inžinierska v príjemných priestoroch knižnice Nezábudka na Terase. Získali sme jedno 1. miesto (Dominik Horváth) a tri tretie miesta (Nika Ruščinová, Dáša Mižigárová, Saša Oračková).
Krajská súťaž v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“ sa konala dňa 18. 4. 2018 v Spišskej Novej Vsi. Reprezentovali nás dve recitátorky – Veronika Ruščinová s poéziou a Saša Oračková s prózou. Saška svojim výkonom očarila divákov aj porotu a krajskú súťaž suverénne vyhrala, čím si zabezpečila postup do celoštátnej súťaže.
Posmelená týmto úspechom sa zúčastnila aj veľkej „ Talentshow“, ktorú pre žiakov jazerských škôl vždy v máji organizuje mestská časť Jazero. A Saška to opäť vyhrala – v recitátorskej sekcii obsadila 1. miesto žiačka špeciálnej základnej školy!
V silnej konkurencii dňa 22. 5. 2018 v Spišskej Novej Vsi v celoslovenskom kole súťaže „Gaňova Tarnava“ naša Saška Oračková obsadila krásne 2. miesto, čím nám všetkým urobila veľkú radosť a sme na ňu veľmi hrdí.
Latka je nasadená vysoko, výzva je veľká – ak chceme byť aj v budúcom školskom roku takí úspešní, máme čo robiť. Ale stojí to za to, to je isté!

Lešková
Pokračovať v čítaní

Gaňova Tarnava

Gaňova Tarnava je celoštátnou prehliadkou v prednese poézie a prózy zdravotne znevýhodnených detí. 17. mája sa konal už VII. ročník, kde sa predviedli najlepší recitátori zo špeciálnych škôl z celého Slovenska. Štátne kolo bolo organizačne pripravené na vysokej úrovni. Naša najúspešnejšia recitátorka Saška Oračková z 5. ročníka, súťažila v II. kategórii v prednese prózy. Predniesla vtipný, ale poučný príbeh o Klamárikovi – somárikovi od Kristy Bendovej. Aj napriek veľkej konkurencii sa jej podarilo získať prvé miesto. Veľká vďaka patrí Saške, ale aj p. uč. Leškovej, ktorá ju na súťaž p ripravila. Ešte raz srdečne blahoželáme.

Urbanová

Pokračovať v čítaní

My a básničky

21. marec je svetovým dňom poézie, a preto sa všetci naši recitátori streli na školskej súťaži v prednese poézie a prózy „Básničkovo“. Súťažilo sa v troch vekových kategóriach. Do mestského kola Hviezdoslavovho Kubína postupilo osem najlepšie pripravených recitátorov. Mestské kolo organizovala ŠZŠ Inžinierska. Konkurencia bola veľká, a tak sme sa tohto roku „nestali slávni“. Získali sme jedno tretie miesto v kategórii próza – Dominik Horváth z 5. ročníka predniesol vtipný príbeh od Daniela Heviera. No, s takým výsledkom nemôžeme byť spokojní, na budúci rok musíme pridať aj vo výbere aj v nácviku!!!

nespokojná Lešková

Pokračovať v čítaní

Gaňova Tarnava

18. mája 2016 sa naša tohtoročná najúspešnejšia recitátorka Saška Oračková zúčastnila celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Recitovala báseň „Rozprávka o repe“ a svojím milým vystúpením očarila publikum. Umiestnila sa na druhom mieste a my všetci sa tešíme z jej úspechu!

Lešková

Pokračovať v čítaní

Talent show – MČ Nad jazerom

Dňa 15. 4. 2016 sa v KS Jazero uskutočnila Talent Show, do ktorej sa zapojili aj deti našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi. V kategórii literárno-dramatické umenie vystúpili Saša Oračková (4. r.) a Dávid Horváth (6.A), ktorý obsadil krásne 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži získala Viktória Balogová (6.A) krásne 2. miesto. V speve súťažili Františka Balogová (8.A) a Simona Horváthová (7.A).
Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme! Pokračovať v čítaní

Recitujem, recituješ, recitujú!!!

Áno, je to tak – s recitujúcimi žiakmi sa u nás „pretrhlo vrece“.
Tejto jari sme dali školskému kolu Hviezdoslavovho Kubína celkom nový imidž a dramaturgiu. Podujatie sa konalo 21. 3. na Svetový deň poézie pod názvom „Básničkovo“. Vtipne a pútavo sme ho spropagovali vo vestibule školy. Samotný prednes sa niesol v komornom duchu s cieľom stráviť milé chvíle s básničkou. Všetky tieto novinky boli žiakmi aj učiteľmi dobre prijaté.
Naše recitátorské snaženie pokračovalo 6. 4. v priestoroch knižnice Nezábudka na Terase, kde Špeciálna základná škola Inžinierska každoročne usporadúva mestské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Reprezentovali nás šiesti žiaci. Získali sme štyri umiestnenia – Zdenka Čonková a Daniel Balog sa umiestnili na druhom mieste vo svojich kategóriách, Saška Oračková a Dávid Horváth vybojovali prvé miesta.
Naši „zlatí“ sa zúčastnili aj krajského kola v prednese poézie a prózy, ktoré sa pod názvom „Gaňova Tarnava“ konalo 13. 4. v Spišskej Novej Vsi. A bol to úspech, pretože Saška Oračková vyhrala v prednese poézie prvé miesto a postúpila do celoštátneho kola a Dávid Horváth bol v prednese prózy druhý.
Takže teraz „dolaďujeme formu“ pred celoslovenskou prehliadkou, ktorá sa koná v máji opäť v Spišskej Novej Vsi. Pokračovať v čítaní

Gaňova Tarnava

Dňa 10. apríla sme cestovali do Spišskej Novej Vsi na krajskú súťaž v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“. Naši favoriti Angela Horváthová a Martin Horváth zvládli svoj prednes tak skvele, že verte-neverte, vyhrali. Obaja sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii a tým si vybojovali postup do celoštátneho kola. Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Ako každoročne sa marec u nás niesol v znamení prednesu poézie a prózy. Do štyroch kategórií školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 3. 2013, bolo prihlásených 19 žiakov. Súťažili vo veľmi pohodovej atmosfére pred komisiou v zložení p. zást. Špaková, p. uč. Nagyová, p. uč. Lešková. Víťazi boli odmenení predveľkonočne – čokoládovými vajíčkami. Pokračovať v čítaní