Exkurzia do Miklušovej väznice a katovho bytu

Kedy? – 25. 10. 2019
Kto? – žiaci II. stupňa

Čo sme videli?

  • exponáty viažúce sa k dejinám mesta, obchodu a remesiel
  • katov byt
  • mučiarne, menšie cely,
  • cechové pamiatky a zariadenia meštiackeho domu.

Exkurzia sa nám veľmi páčila.

Koniarová