Dramatizácia rozprávky – Šípková Ruženka

V rámci poobedňajších činností v ŠKD si deti zahrali dramatizáciu rozprávky o Šípkovej Ruženke. Cieľom bolo poukázať na to, že dobro víťazí nad zlom.

Nagyová Ľ.