Mikulášske dopoludnie

6. decembra nás navštívil Mikuláš, anjel a čert. To bolo veselosti a radosti! Okrem toho sa deti v triedach hrali zábavné hry a pozerali mikulášske rozprávky.

Fujdalová