Beseda o dopravnej výchove

V pondelok 27. septembra nás navštívila kpt. Babiacorvá z polície. Doniesla nám zaujímavé pracovné listy o dopravnej výchove. Vyplnili sme si ich spolu s ňou. Zopakovali sme si prechádzanie cez cestu, semafor, vybavenie bicykla. Dozvedeli sme sa, že nemáme rozprávať a niekde ísť s cudzími ľuďmi.

Fujdalová