Deň s rozprávkou

V stredu 13. marca sa na 1. stupni uskutočnil tradičný Deň s rozprávkou. Bol zameraný čitateľskú gramotnosť a samozrejme motivovaný rozprávkou. Na 2. hodine žiaci súťažili, na 3. hodine pozerali rozprávku a na 4. hodine kreslili. Výkresy sú umiestnené v triedach a na chodbe školy.

Fujdalová